Nya 6-åringar i lokalerna!

Nu har vi äntligen fått köra igång terminen med alla nya skolbarn. Pirrigt i början, nya rutiner och många namn att lära sig.

Språk och kommunikation
Högläsning har vi haft med temat ”Börja skolan”. Vi pratar om hur det känns med allt nytt och att man inte är ensam om att vara lite nervös ibland. Och visst är det spännand med alla nya kompisar!
Vi har även spelat spel tillsammans. Bland annat har vi i helgrupp spelat
”Med andra ord”.
Trulle är en filur vi kommer arbeta med hela året. Vem är den där Trulle egentligen? Vi läste om honom och eleverna fick själva rita hur de tror att han bor. Många varianter blev det!

Idrott och rörelse
På måndagen startade idrotten som förskoleklassen kommer ha varje måndag morgon. Therese, vår idrottslärare, gick igenom regler för gymnastiksalen och lek stod sedan på schemat. Bamsegympa kommer vara i fokus detta år med olika motoriska övningar och lekar.

Tema
Vi arbetar med små teman. Det är valår i Sverige och det tar vi såklart med i undervisningen. Första temat är ”Vårt skolgårdsförslag”
Eleverna fick i små grupper gå ut på skolgården och fundera och drömma om hur den perfekta skolgården skulle se ut. Tillsammans fick de rita en kom-ihåg-lista över deras skolgård och vidare berätta för de andra om sina förslag. Nästa vecka blir det röstning och vidare arbete.

Matematik:
Eleverna har fått sina matematikböcker. Spännande! Vi tittade igenom boken och alla fick visa varandra om det var någon sida som såg extra rolig ut som man längtar till. Sedan startade vi med sorteringsövningar och det kommer vi arbeta med även nästa vecka.

Bild
Fina självporträtt pryder nu hallen.

Fritids
Fri lek står i centrum för de flesta men några har även dragit igång med att väva

Välkommen till Brännans förskoleklass !

Information till vårdnadshavare som har barn i förskoleklassen.

Förskoleklass: Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudasplats i förskoleklass. Barn kan börja från fem års ålder. I förskoleklassens uppdrag ingår att: stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Våra tider i förskoleklassen är:  Måndagar-Torsdagar  08:00-13:00 

                                                       Fredagar 08:0011:40

Vi äter lunch varje dag kl: 10:30

I barnens skoldag ingår lek, språkförberedande träning, matematik, bild & skapande, idrott & rörelse, fadderverksamhet samt verksamheter som MUISK och Musik & rörelse (musik och kulturskolan).

Då förskoleklassen slutar för dagen går vissa barn hem och några stannar kvar då fritidsverksamheten börjar. Fritidspedagoger kommer då in till oss och kan erbjuda olika aktiviteter till barnen blir hämtade.

Bra att tänka på:

Vi börjar med en samling 08:00 varje dag. Det är viktigt att komma i tid så att barnen inte missar denna viktiga stund då vi går igenom dagen och startar upp aktiviteter. Det kan även vara så att vi ska gå iväg direkt på morgonen.

Barnen behöver extra kläder i sin förvaringshylla i hallen, eftersom barnen leker mycket ute och kläder inte alltid hinner torka till nästa utevistelse.

Märk era barns kläder.

Meddela oss om sjukdom eller ledighet, senast samma morgon innan 08:00. Använd helst Dexter eller ring. Telefon: 348566 (Piren) eller 348561 (Expeditionen).

Förskoleklassen är inte obligatorisk vilket betyder att ni inte behöver ansöka om ledighet, men det är ändå viktigt att ni meddelar om ni planerar ledighet.

Vi som jobbar i Förskoleklassen är:

Anne-Li Westerlund,

Marie Eriksson,

Angelica Jansson

Johanna Höij

och Ilona Linder 

Länk till Förskoleklassens läroplan: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass