Välkommen till Brännans förskoleklass !

Information till vårdnadshavare som har barn i förskoleklassen.

Förskoleklass: Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudasplats i förskoleklass. Barn kan börja från fem års ålder. I förskoleklassens uppdrag ingår att: stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Våra tider i förskoleklassen är:  Måndagar-Torsdagar  08:00-13:00 

                                                       Fredagar 08:0011:40

Vi äter lunch varje dag kl: 10:30

I barnens skoldag ingår lek, språkförberedande träning, matematik, bild & skapande, idrott & rörelse, fadderverksamhet samt verksamheter som MUISK och Musik & rörelse (musik och kulturskolan).

Då förskoleklassen slutar för dagen går vissa barn hem och några stannar kvar då fritidsverksamheten börjar. Fritidspedagoger kommer då in till oss och kan erbjuda olika aktiviteter till barnen blir hämtade.

Bra att tänka på:

Vi börjar med en samling 08:00 varje dag. Det är viktigt att komma i tid så att barnen inte missar denna viktiga stund då vi går igenom dagen och startar upp aktiviteter. Det kan även vara så att vi ska gå iväg direkt på morgonen.

Barnen behöver extra kläder i sin förvaringshylla i hallen, eftersom barnen leker mycket ute och kläder inte alltid hinner torka till nästa utevistelse.

Märk era barns kläder.

Meddela oss om sjukdom eller ledighet, senast samma morgon innan 08:00. Använd helst Dexter eller ring. Telefon: 348566 (Piren) eller 348561 (Expeditionen).

Förskoleklassen är inte obligatorisk vilket betyder att ni inte behöver ansöka om ledighet, men det är ändå viktigt att ni meddelar om ni planerar ledighet.

Vi som jobbar i Förskoleklassen är:

Anne-Li Westerlund,

Marie Eriksson,

Angelica Jansson

Johanna Höij

och Ilona Linder 

Länk till Förskoleklassens läroplan: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass