Händelserika dagar

Nu har en ny vecka gått och vi har som vanligt hittat på massor.

På idrotten var det bollek, statykull och lekar på schemat.

Brännajoggen. 6:orna höll i uppvärmning och sen bar det iväg ut på spåret.

På tillsammanspasset har vi tittat på en film och pratat om hur man kan säga ifrån då en kompis gör fel. Vi övade tillsammans på hur man säger ifrån och pratade om filmen och hur vi kan agera då konflikter uppstår.

Vi har även arbetat med siffran 1 samt bokstaven Ff.

Sen är det mycket som händer på fria leken: Pyssel, konstruktion, spel, pärlor, väva, dega m.m.  

Bro bro breja är en lek som blivit populär

Trevlig helg!