Kontakt och Information

Fritids:

Vi är från hösten 2016 uppdelade i Lill- och Storfritids. Lillfritids är barnen från förskoleklass och årskurs 1 och Storfritids är årskurs 2 till årskurs 6.

Lillfritids jobbar: Ann Persson, Pernilla Bergqvist, Isabella Flasch Nyberg, Anneli Bäckström, Anne-Li Westerlund, Angelica Jansson, Annika Gertzén och Oskar Abrahamsson.

Telefon till Lillfritids är: 34 85 66 eller 070-6568542

Storfritids jobbar: Linda Hedström, Anna Hedberg, Gunilla Leek, Elle Häggström och Oskar Abrahamsson.

Telefon till Storfritids är: 34 85 67 eller 070-3898527

Information om tider på Fritids:

Förskolan öppnar kl:06:30 och stänger kl:17:30. Vi har gemensam öppning och stängning på Lillfritids. (Piren) Ytterdörrarna är låsta från 06:30-07:00 samt efter kl:16:00. För lämning/hämtning av barn innan kl: 07:00 och efter kl:16:00 ring på klockan vid förskoleklassens ingång (dörren rakt fram på Piren).

  • Frukost serveras i matsalen kl: 07:30
  • Mellanmål för Lillfritids serveras i matsalen kl:13.30-14:00
  • Mellanmål för Storfritids serveras i matsalen kl: 14.00-14:30

Förskoleklass:

Våra tider i förskoleklass är: Mån-Tor kl: 08:00-13:00, Fre kl: 08:00-11:40

  • Lunch serveras kl: 10:30

I Förskoleklassen jobbar: Anne-Li Westerlund, Britt-Christin Hagvall, Angelica Jansson och Anneli Bäckström.

Telefon till Förskoleklassen är: 34 85 66

Länk till kommunens blankettarkiv för barn och utbildning: http://www.harnosand.se/barnochutbildning/blanketter.4.6b2de13212cae86337180002508.html

Länk till internetservicen för Dexter: http://www.harnosand.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg/ansokanomplats/omdexterinternetservice.4.6b2de13212cae86337180002326.html