Madrassbowling

Det kom lite snö och det blev full fart i backen med madrassåkning. För att göra det lite extra roligt ställde vi upp koner och körde ”madrassbowling”. Mycket roligt och det blev flera ”strikar”!!

 

 

 

 

 

Barnen ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla, organisera och delta i lekar av olika slag. (Lgr 11 kap 4)